Romania a intrat in procedura de infringement din cauza taierii ilegale de paduri. Comisia Europeana da termen o luna Romaniei pentru a veni cu solutii privind taierile ilegale de paduri, in caz contrar ar putea risca sanctiuni: “Comisia poate decide să trimită autorităților române un aviz motivat. Autortiatile din Romania nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare”

Comsia Europeana a hotarat intrarea Romaniei in procedura de infringement din cauza taierilor ilegale de paduri. Romania are termen o luna de zile pentru a lua masuri impotriva taierilor ilegale de paduri. Comsia Europena transmite Romaniei ca in cazul in care nu sunt luate masuri “poate decide să trimită autorităților române un aviz motivat”. Tot Comisa Europeana tramsite Romaniei ca autoritatile din Romania nu au luat pana in prezent masurile necesare de verificare am operatiunilor de taiere ilegala si nu a aplicat sanctiuni curespunzatoare pentru a reduce din amploarea numarului mare de lemn taiat ilegal in padurile din Romania.

  • 1. Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere, solicitând informații suplimentare de la țara în cauză. Aceasta din urmă trebuie să trimită un răspuns detaliat într-un anumit termen, de obicei de 2 luni.
  • 2. Dacă ajunge la concluzia că țara nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în baza legislației UE, Comisia poate trimite un aviz motivat – o solicitare oficială de a se conforma legislației UE. Avizul conține motivele pentru care Comisia consideră că țara respectivă încalcă legislația UE, precum și solicitarea ca statul membru să informeze Comisia, de obicei în termen de 2 luni, cu privire la măsurile luate.
  • 3. Dacă statul membru continuă să nu se conformeze, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție. Majoritatea cazurilor sunt soluționate înainte de a fi aduse în fața Curții.
  • 4. Dacă statul membru nu comunică la timp măsurile de transpunere a dispozițiilor directivei, Comisia poate solicita Curții să aplice sancțiuni.
  • 5. Dacă hotărârea Curții stabilește că statul a încălcat legislația UE, autoritățile naționale trebuie să ia măsuri pentru a se conforma hotărârii Curții.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *